19th Ave New York, NY 95822, USA

 / PENGURUSAN KONTRAK

Pengurusan kontrak ialah proses mengurus perjanjian yang mengikat secara sah dari permulaan hingga pelaksanaan. Aktiviti yang terlibat boleh bersifat pentadbiran dan strategik – bergantung kepada siapa yang mengendalikan peringkat mana. Pengurusan kontrak yang berkesan membantu perniagaan meningkatkan hasil dan merealisasikan nilai maksimum daripada perjanjian mereka.

 • Penyediaan dokumen tender dan pemahaman kontrak.
 • Asas Kontrak dan Bekalan & Pemahaman Sebutharga, tender dan kontrak.
 • Kemahiran menghargakan tender.
 • Menangani isu percanggahan kontrak dan pertelingkahan bayaran.
 / TREE CARE SAFETY

Syarikat penjagaan pokok menyediakan perkhidmatan seperti pemangkasan, penyingkiran, penjagaan kesihatan tumbuhan, pengkabelan dan pendakap, pemindahan, perundingan, pembajaan dan perlindungan kilat. Banyak bahaya dalam industri penjagaan pokok berpotensi membawa maut. Talian kuasa atas, dahan tumbang dan peralatan keselamatan yang rosak hanyalah beberapa daripada bahaya. Jelas sekali, latihan keselamatan adalah satu kemestian ketika melakukan penjagaan pokok.

 • Pengurusan penjagaan pokok (plant health care).
 • Menanam dan memelihara pokok besar, pokok renek dan Iain-lain tumbuhan berkayu.
 • Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan projek landskap.
 • Isu-isu keselamatan semasa menjalankan kerja penjagaan pokok, prestasi amalan kerja, kualiti pokok-pokok daripada tapak semaian.
 / RAILWAY CONSTRUCTION AND ENGINEERING

Objektif utama Kursus Rel ini dijalankan adalah untuk menyokong kekurangan pekerja berkemahiran tinggi dalam industri rel. Program yang diajar disampaikan oleh ahli akademik dan industrialis untuk menggabungkan teori dengan amalan dan menghasilkan generasi jurutera dan profesional kereta api yang akan datang.

 • Railway Operation and System.
 • Railway Safety, Rule and Systems.
 • Rolling Stock.
 • Trackwork.
 • Signaling & Communication.
 • Electrification.
 / PENGURUSAN PEMBINAAN

Pengurusan pembinaan adalah perkhidmatan profesional yang menyediakan pemilik projek dengan pengurusan jadual, kos, kualiti, keselamatan, ruang lingkup, dan fungsi yang efektif. Pengurusan pembinaan sesuai dengan semua kaedah penyampaian projek. Tidak kira tetapannya. Pengurusan pembinaan juga mewakili kepentingan pemilik dan memberikan pengawasan keseluruhan projek secara langsung untuk pemiliknya. Mandatnya adalah untuk bekerjasama dengan semua pihak untuk menyampaikan projek tepat pada waktunya, pada atau di bawah anggaran, dan sesuai dengan kualiti, skop, dan fungsi yang diharapkan pemiliknya.

 • Pengurusan keselamatan, kesihatan, Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) & alam sekitar di tapak kerja.
 • Pengurusan sisa binaan dan industri.
 • Business model canvas for a construction company.
 • Kaedah menyusun strategi penjimatan pembelian bahan.
 • Pengurusan Projek pembinaan.
 • Facility management.
 • Succession Plan & Staff Retention for Company Longevity.
 / PENGURUSAN JALAN RAYA

Pengurusan jalan dan lebuh raya melibatkan pengukuran dan analisis parameter untuk menganalisis keadaan fungsi dan struktur jalan bagi tujuan pengurusan dan pemuliharaan jalan.

 • Asas penurapan & penyelenggaraan Jalan.
 • Pengiraan kos bahan kerja jalan dan penyelenggaraan jalan.
 • Pengurusan projek pembinaan & penyelenggaraan kerja jalan.
 • Traffic Management Control.
 • Pembinaan & Pembaikan jalan: Langkah, Loji & Jentera.
 / PENGURUSAN TADBIR URUS SYARIKAT DAN PENGURUSAN KEWANGAN

Proses di mana seseorang merancang, mengatur, mengarah dan mengawal aktiviti dan sumber organisasi dan pengurusan kewangan untuk mencapai matlamatnya dengan cara yang berkesan dan cekap dalam persekitaran yang sentiasa berubah.

 • Pengurusan perniagaan.
 • Pengurusan pemasaran perniagaan.
 • Pengurusan organisasi syarikat.
 • Pengurusan operasi syarikat.
 • Pengurusan kewangan syarikat, merancang kewangan, aliran tunai dan pengurusan dokumen kewangan.
 / SEMINAR PEMBINAAN REKA BENTUK CERUN DAN KAWALAN KUALITI
 • Pengenalan kepada kerja-kerja rawatan cerun terjejas.
 • Mempelajari proses kerja dan kawalan kualiti semasa kerja pembaikan cerun.
 • Melahirkan kontraktor berkemahiran dalam kerja-kerja pembaikan cerun.
 • Melahirkan professional yang mahir dalam reka bentuk, kos, dan perancangan untuk kerja-kerja pembaikan cerun.
 / BENGKEL TEKNIKAL INTERLOCKING CONCRETE PAVER – KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

Dilaksanakan bertujuan memberi pendedahan, pengenalan dan cara pembinaan serta penyelenggaraan interlocking concrete pavers. Melahirkan kontraktor yang mahir dan professional dalam reka bentuk, kos dan perancangan kerja untuk kerja-kerja interlocking concrete pavers.

 / lATIHAN KOMPENTENSI PENGURUSAN PROJEK

Dilaksanakan bertujuan untuk memberi pengetahuan, melatih serta meningkatkan kemahiran para kontraktor mengenai kaedah dan piawaian yang betul dalam proses pengurusan syarikat dan pengendalian projek.