/ PENDAFTARAN KONTRAKTOR

MAKLUMAT PENGGUNA
MAKLUMAT SYARIKAT
Maklumat Projek
No. Nama Projek Keterangan Projek Nilai Projek Nama Pemilik Tarikh Mula Tarikh Akhir
1
2
3
4
5

(*Sila muatnaik senarai projek bagi tiga (3) tahun terkini jika lebih daripada 5 projek berdasarkan rajah di atas)

Upload File
Salinan Sijil Pendaftaran SSM (PDF)
Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (PDF)
Salinan Sijil Taraf Bumiputra (PDF)
MAKLUMAT KEWANGAN
Penyata Bank

(*Sila muatnaik penyata bank bagi satu (1) bulan terkini)

MAKLUMAT PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB
Minimum Kelayakan Teknikal bagi kategori yang dinyatakan di atas
No. Nama No. KP Bidang Kelulusan Nama Institusi
1
2
3

(*Sila muatnaik dokumen jika terdapat lebih daripada 3 maklumat berdasarkan rajah diatas)

Upload File
MAKLUMAT PERAKUAN JIKA BERDAFTAR DENGAN PETRONAS